ข้อแนะนำการเลือกฟิล์มอาคาร

259 Views
ข้อแนะนำการเลือกฟิล์มอาคาร
: ฟิล์มใส 40 %
: ฟิล์มใส 50 %
: ฟิล์มเข้ม 60 %
: ฟิล์มเข้ม 70 %
: ฟิล์มเข้ม 80 %