ข้อแนะนำการเลือกฟิล์มอาคาร

187 Views
ข้อแนะนำการเลือกฟิล์มอาคาร
: ฟิล์มใส 40 %
: ฟิล์มใส 50 %
: ฟิล์มเข้ม 60 %
: ฟิล์มเข้ม 70 %
: ฟิล์มเข้ม 80 %